Tính chất hóa học đặc trưng của kim...

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
. Tính khử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP