Chất nào dưới đây là monosaccarit? A Fructozơ...

Chương 2: Cacbohiđrat Chất nào dưới đây là monosaccarit? A. Fructozơ....

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Chất nào dưới đây là monosaccarit? A. Fructozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP