Cho 4 dung dịch riêng biệt: a Fe2...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 4 dung dịch riêng biệt: (a) Fe2(S...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 4 dung dịch riêng biệt: (a) Fe2(SO4)3; (b) H2SO4 loãng; (c) CuSO4; (d) H2SO4 loãng có lẫn CuSO4. Nhúng vào mỗi dung dịch thanh Zn nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các trường hợp xảy ra gồm có a,c,d

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP