Cho các nhận định sau: a Ở nhiệt...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các nhận định sau: (a) Ở nhiệt...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các nhận định sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

(b) Ở điều kiện thích hợp, glyxin tác dụng được với ancol etylic.

(c) CH3-NH-CH2-CH3 có tên gọi là isopropylamin.

(d) Dung dịch metylamin làm hồng dung dịch phenolphtalein.

Số phát biểu đúng là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm có a,b,d

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP