Đun nóng 18 72 gam hỗn hợp X...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đun nóng 18,72 gam hỗn hợp X gồ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đun nóng 18,72 gam hỗn hợp X gồm CH3NH3HCO3 và CH3NH3NO3 với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và 4,48 lít (đktc) khí Y có khả năng làm xanh quì tím ẩm. Giá trị của m là

A. 20,92. B. 19,48. C. 22,68. D. 18,68.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khí Y chính là CH3NH2

X gồm có CH3NH3HCO3 ( a mol) và CH3NH3NO3 (b mol)

Ta có mX= 93a + 94b= 18,72

nY= a+b= 0,2

Vậy a= 0,08 b= 0,12

Vậy rắn gồm có Na2CO3 0,08 mol, NaNO3 0,12 mol NaOH dư 0,02 mol

m rắn= 19,48g

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP