Cho các chất sau: 1 CH3 – CO...

Chương 1: Este - Lipit Cho các chất sau: (1) CH3 – CO – O – C2H5; (2)...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các chất sau: (1) CH3 – CO – O – C2H5;

(2) CH2 = CH – CO – O – CH2.

(3) C6H5 – CO – O – CH = CH2.

(4) CH2 = C (CH3) – O – CO – CH3.

(5) C6H5O – CO – CH3.

(6) CH3 – CO – O – CH2 – C6H5

Hãy cho biết chất nào khi cho tác dụng với NaOH đun nóng không thu được rượu?

A. (1) (2) (3) (4).

B.(3) (4) (5).

C. (1) (3) (4) (6).

D. (3) (4) (5) (6)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

(1) :CH3COOC2H5+ NaOH------------> CH3COONa+C2H5OH.

(2) :CH2CH=COOCH3 +NaOH -------->CH3OH +CH2CH=COONa

(3):C6H5COO- CH=CH +NaOH ----->C6H5COO- Na +CH3CHO (

4) :CH3-COO-C(CH3 )=CH2+ NaOH ----->CH3COONa+CH-C(O)=CH2- CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP