Cho các nhận định sau 1 Este là...

Chương 1: Este - Lipit Cho các nhận định sau (1) Este là sản phẩm giữ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các nhận định sau

(1) Este là sản phẩm giữa axit và ancol

(2) Este là chất hữu cơ trong phân tử chứa nhóm – COOH

(3) Este no đơn chức mạch hở có CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

(4) Este có t0 s cao hơn axit có cùng số nguyên tử C do axit tạo được liên kết hidro.

(5) Khi thủy phân trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các ý đúng là : (1) và (3)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP