Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3...

Chương 1: Este - Lipit Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl propionat. B. metyl axetat. C. propyl axetat. D. etyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải: CH3CH2COOCH3: Metyl propionat Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP