Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO, ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO, Al2O3, CaO, MgO có số mol bằng nhau (nung nóng ở nhiệt độ cao) thu được chất rắn A. Hòa tan A vào nước dư còn lại chất rắn X. X gồm: A. Cu, Mg. B. Cu, Mg, Al2O3. C. Cu, Al2O3, MgO. D. Cu, MgO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CO + CuO------------>to Cu + H2O

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + Al2O3 → Ca(AlO2)2 + H2O

Vì các chất ban đầu có cùng số mol nên Al2O3 phản ứng hết với dd Ca(OH)2. Do vậy chất rắn sau phản ứng chỉ có Cu và MgO

Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP