Cho 2 81 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 2,81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 2,81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là A. 5,21 gam. B. 4,81 gam. C. 4,8 gam. D. 3,81gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải: nH2SO4 = 0,3. 0,1 = 0,03 (mol)

Vì phản ứng vừa đủ nên: nO (trong oxit) = nH2SO4 = 0,03 (mol)

=> mO(trong oxit) = 0,03. 16 = 0,48 (g)

=> mHH kim loại = 2,81 – 0,48 = 2,33 (g)

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mHH kim loại + mSO42- = 2,33 + 0,03.96 = 5,21 (g)

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP