Thủy phân hoàn toàn 4 34 gam tripeptit...

Peptit - Protein Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (đư...

0
Peptit - Protein

Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 6,53. B. 8,25 C. 7,25. D. 7,52.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

Tripeptit + NaOH dư X + 3NaOH → Muối + H2O

Đặt nX = nH2O = x (mol)

=> nNaOH = 3x (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có: 4,34 + 40.3x = 6,38 +18x => x = 0,02 (mol)

Tripeptit + HCl dư X + 2H2O + 3HCl → Muối

=> mmuối = mX + mH2O + mHCl = 4,34 + 0,02.2.18 + 0,02.3.36,5 = 7,25 (g)

Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP