Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào sau đây thuộc loại ami...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? A. (CH3)3N. B. CH3–NH–CH3. C. C2H5–NH2. D. CH3–NH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải: Amin bậc 3 là amin khi thay thế 3 nguyên tử H trong nhóm NH3 bằng 3 gốc R => (CH3)3N là amin bậc 3 Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP