Chất X có M = 60 và chứa...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O)...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là A. ancol propylic. B. metyl fomat C. axit fomic. D. axit axetic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

X tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3 => X là axit Mà MX = 60 nên X là CH3COOH (axit axetic). Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP