Thủy phân hoàn toàn 14 6 gam Gly-Ala...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gl...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 16,8. B. 20,8. C. 18. D. 22,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

nGly-Ala = 14,6/(75 + 89 – 18) = 0,1 mol

Gly-Ala + 2NaOH → Muối + H2O

0,1 0,2 0,1

=> m muối = 14,6 + 0,2.40 – 0,1.18 = 20,8 gam Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP