Hỗn hợp khí E gồm một amin bậc...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Hỗn hợp khí E gồm một amin bậc ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Hỗn hợp khí E gồm một amin bậc III no, đơn chức, mạch hở và hai ankin X, Y (MX< MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp E cần dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình bazơ nặng thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu tạo ankin X, Y thỏa mãn là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

Đặt a, b là số mol CO2, H2O

mBình nặng = mCO2 + mH2O => 44a + 18b = 20,8 (1)

BTNT O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => 2a+ b = 2.0,5 (2) Từ (1) và (2) => a = 0,35 và b = 0,3 (mol)

Hỗn hợp E gồm: CmH3m+3N: vmol

CnH2n-2: u mol

Ta có: nE=u+v=0,15mol

nCO2=mv+nu=0,35mol

n H2O=v(m+1,5)+u(n-1)=0,3

====> v=0,04 và u=0,11

Vì m ≥ 3 và n>=2=> m=3và n =23/11 là nghiệm duy nhất thỏa mãn

vậy 2 cặp ankin thỏa mãn là C2H2 ; C3H4 vàC2G2 ; C4H6 (Vì MX < MY và các chất ở thể khí)

=> Các cặp CTCT thỏa mãn là: Cặp 1: CH≡ CH và CH≡C-CH3 Cặp 2: CH≡ CH và CH≡ C-CH2-CH3 Cặp 3: CH≡ CH và CH3- C≡C -CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP