Tổng số đồn phân cấu tạo của hợp...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tổng số đồn phân cấu tạo của hợp c...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tổng số đồn phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là A. 4. B. 9. C. 8. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương pháp: Chất hữu cơ phản ứng với NaOH mà không có phản ứng tráng bạc: 1. Axit 2. Este RCOOR’ (với R khác H)

2.este

CH3-COO CH2-CH2-CH3

CH3-COO-CH(CH3)-CH3

CH3-CH2COO-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-COO CH3

CH3-CH(CH3)COOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP