Cho các chất sau: propan toluen stiren metyl...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất sau: propan, toluen, ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất sau: propan, toluen, stiren, metyl metacrylat, tristearin. Số chất có khả năng phản ứng với dung dịch Br2 là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất tác dụng được với Br2 là stiren, metyl metacrylat

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP