Dung dịch chất hữu cơ nào sau đây...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dung dịch chất hữu cơ nào sau đây ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dung dịch chất hữu cơ nào sau đây không làm đổi màu quì tím? A. Glucozơ. B. Axit glutamic. C. Metylamin. D. Lysin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP