Chất hữu cơ nào sau đây không tác...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất hữu cơ nào sau đây không tác ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất hữu cơ nào sau đây không tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) là

A. Glucozơ. B. Axetilen. C. Saccarozơ. D. Axit acrylic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP