Cho 4 48 lít khí CO đktc phản...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với Fe2O3, sau khi kết thúc phản ứng, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của m là A. 7,2 B. 3,2 C. 6,4 D. 5,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hỗn hợp khí gồm có CO (a mol ) và CO2 (b mol)

Ta có a+b= 0,2

m khí = 28a +44b = 0,2 x 20 x 2

Vậy a = 0,05 b= 0,15

nCO2 =nO pư =0,15 =3 nFe2O3

Vậy n Fe2O3 = 0,05

mFe = 5,6g

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP