Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 375 ml dung dịch...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 15,6 B. 7,8 C. 3,9 D. 19,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dd sau pư gồm có NaCL 0,6 mol NaAlO2 0,15mol

Vậy nAl(OH)3 = 0,05

m= 3,9

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP