Chất nào sau đây vừa phản ứng với...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Chất nào sau đây vừa phản ứng với d...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?

A. NaHSO4 B. AlCl3 C. BaCO3 D. Fe(NO3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP