Thí nghiệm nào sau đây không thu được...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thí nghiệm nào sau đây không thu đ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thí nghiệm nào sau đây không thu được kết tủa?

A. Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng.

B. Cho nước brom vào dung dịch phenol.

C. Cho nước brom vào dung dịch glucozơ.

D. Cho dung dịch fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C vì chỉ làm mất màu dd Br2 chứ không tạo kết tủa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP