Thủy phân chất X thu được sản phẩm...

Chương 2: Cacbohiđrat Thủy phân chất X thu được sản phẩm gồm glucozơ ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Thủy phân chất X thu được sản phẩm gồm glucozơ và fructozơ. Vậy X là

A. Tinh bột B. Saccarozơ C. Glixerol D. Xenlulozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP