1 hỗn hợp A có khối lượng 8...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng 1.hỗn hợp A có khối lượng...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

1.hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gồm CuO, Al2O3 và 1 oxit sắt. cho H2 dư qua A nung nóng, sau khi phản ứng xong thu được 1,44g H2O. hoà tan hoàn toàn A cần 170ml đ H2SO4 loãng 1M đk dd B. cho B td với NH3 dư lọc lấy kt đem nung trong kk thu đk 6,66 g cran. xđ ct của oxit sắt và m của nó trong A
2.Dẫn luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa 17,1 g hh X gồm Fe2O3,Al2O3,MgO đến khi phản ứng hoàn toàn đk chất rắn Y. hoà tan Y trong NaOH dư thấy m chất rắn Z thu đk = 65,306% m Y. hoà tan Z bằng lượng dư dd HCl thoát 2,24 l khí. m các chất trong Z lần lượt là...
.mn giúp mk 2 câu này với

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1)đặt a: CuO ; b:Al2O3 ; c:Fe ; d:O (trong FexOy)
80a+102b+56c+16d=8,14
a+d=0,08(H2O)
2a+6b+2d=0,34 ( H+)
102b+160c/2=6,66 =>c=0,045 ; d=0,06 => Fe3O4 (0,015 mol) =3,48(g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP