Chất hữu cơ X có công thức phân...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất hữu cơ X có công thức phân tử...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H6O3. Nếu cho 1,38 gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 0,1M, sau phản ứng thu được 2 muối của kali. Số công thức cấu tạo của X là A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B Ta có nX = 0,01 mol phản ứng vừa đủ với 0,03 mol KOH ⇒ X phản ứng với KOH theo tỉ lệ 1:3 ⇒ X chỉ có thể là HCOOC6H4OH. ⇒ X có 3 CTCT ứng với 3 vị trí o, m ,p

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP