Hiđro hóa hoàn toàn a mol hợp chất...

Chương 1: Este - Lipit Hiđro hóa hoàn toàn a mol hợp chất hữu cơ X no...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hiđro hóa hoàn toàn a mol hợp chất hữu cơ X no, mạch hở cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được chất hữu cơ Y có công thức C2H6O2. Điều nhận định nào sau đây là đúng?

A. X tác dụng được với NaHCO3, thấy khí không màu thoát ra.

B. X là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. X là metyl fomat.

D. Đun nóng 1 mol X với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, tạo ra 4 mol Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP