Điều khẳng định nào sau đây là đúng?...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Điều khẳng định nào sau đây là ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Các amin đều có tính bazơ vì thế dung dịch của chúng đều làm quì tím hóa xanh.

B. Các amino axit đều có tính lưỡng tính nên dung dịch của chúng không làm đổi màu quì tím.

C. Các peptit đều cho được phản ứng màu biure.

D. CH3-CH(NH2)COOH có tên thay thế là α-aminopropanoic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D vì

A sai vd anilin

B sai vì các aminoaxit có số nhóm NH2 = COOH thì mới không làm đổi màu quỳ tím

C sai vì đipeptit không tham gia pư màu biure

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP