Axit glutamic không có tính chất nào sau...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Axit glutamic không có tính chấ...

3
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Axit glutamic không có tính chất nào sau đây?

A. Ở điều thường là chất lỏng, tan tốt trong nước.

B. Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ.

C. Là hợp chất hữu cơ tạp chức.

D. Ở điều kiện thích hợp tác dụng được với ancol etylic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP