Cho các chất: etilen glixerol etylen glicol anđehit...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất: etilen, glixerol, et...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất: etilen, glixerol, etylen glicol, anđehit fomic, axit axetic, etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, anilin, Gly–Ala–Gly. Số chất tác dụng với Cu(OH)2(ở điều kiện thích hợp) là A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A Ta có phản ứng: CH3COOC2H5 + KOH → CH3COOK + C2H5OH.

Ta có nEste = 0,1 mol và nKOH = 0,15 mol > nEste ⇒ KOH dư.

+ Ta có nC2H5OH = 0,1 mol

||⇒ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mChất rắn = 8,8 + 0,15×56 – 0,1×46 = 12,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP