Cho các chất sau: glyxin axit glutamic etyl...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất sau: glyxin, axit glu...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất sau: glyxin, axit glutamic, etyl axetat, anilin, tristearin. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH dư, đun nóng là A. 2. B. 5. C. 3. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất tác dụng với NaOH gồm có glyxin, axit glutamic, etyl acetat, tristearin

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP