Cho các chất sau: benzen glixerol saccarozơ alanin...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất sau: benzen, glixerol...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất sau: benzen, glixerol, saccarozơ, alanin. Số chất tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất tác dụng được với H2 gồm có benzen

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP