Cho các nhận định sau: a Sục khí...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các nhận định sau: (a) Sục khí ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các nhận định sau:

(a) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được kết tủa trắng.

(b) Cho dung dịch FeCl2 vào lượng dư dung dịch AgNO3, thu được hai loại kết tủa.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Na2Cr2O7, thu được dung dịch màu da cam.

(d) Khí CO khử được oxit Cu(II) ở nhiệt độ cao thành Cu.

(e) Khí NO tác dụng với O2 ngay ở điều kiện thường.

(g) Kim loại cứng nhất là crom và kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là liti. Số nhận định đúng là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm a,b,d,e

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP