Hòa tan hết 35 18 gam rắn X...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hòa tan hết 35,18 gam rắn X gồm Fe3...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hòa tan hết 35,18 gam rắn X gồm Fe3O4 và CuO vào dung dịch H2SO4 loãng (dùng rất dư), thu được 150 ml dung dịch Y. Lấy 20 ml dung dịch Y đem chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 0,1M thì đã dùng hết 30 ml dung dịch. Nếu thổi khí CO đến dư qua 35,18 gam rắn X nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị gần nhất của m là A. 30,0. B. 26,0. C. 28,0 . D. 24,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BT e nFe2+=5nKMnO4= 0,03

Vậy trong 150ml nFe2+ = 0,03 x120/20= 0,1125

Vậy nFe3O4= 0,1125 và nCuO =0,1135

m Kim loại =3 x 0,1125 x 56 + 0,1135 x 64 =26,164g

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP