Cho 86 3 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 86,3 gam hỗn hợp...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Lấy m gam kết tủa đó cho tan hết trong V mL dung dịch KOH 1,25M. Giá trị tối thiểu của V là A. 240. B. 360. C. 320. D. 220

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

%mO/X = 86,3×0,1947 = 16,8 gam.

⇒ nO = 1,05 ⇒ nAl2O3 = 0,35 mol.

Ta có ∑nOH – = 2nH2 = 1,2 mol.

⇒ Dung dịch Y chứa nAlO2 – = nAl/Al2O3 = 0,7 mol

|| nOH dư = 0,5 mol

+ Sau phản ứng trung hòa nH + = 3,2×0,75 – 0,5 = 1,9 mol

⇒ nAl(OH)3 = 0,7 –( 1,9- 0,7)/ 3 = 0,3 mol.

+ Cho 0,3 mol Al(OH)3 phản ứng với KOH ta có phản ứng: Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O

||⇒ nKOHcần dùng = 0,3. ⇒ VKOH = 0,3/ 1, 25 = 0,24 lít = 240 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP