Một α–amino axit no X chỉ chứa 1...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Một α–amino axit no X chỉ chứa ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Một α–amino axit no X chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 3,56 gam X tác dụng vừa đủ với HCl tạo ra 5,02 gam muối. Tên gọi của X là A. Alanin. B. Valin. C. Lysin. D. Glyxin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Ta có mHCl phản ứng = 5,02 – 3,56 = 1,46 gam

⇒ nHCl phản ứng = 0,04 mol.

⇒ Mα–amino axit = 3,56 ÷ 0,04 = 89

⇒ X chính là Alanin

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP