Axit cacboxylic no đơn chức mạch hở chứa...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Axit cacboxylic no, đơn chức, mạch...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, chứa 40% cacbon về khối lượng là A. axit ađipic. B. axit fomic. C. axit axetic. D. axit propionic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Vì axit cacboxylic no đơn chức mạch hở. ⇒ CTTQ là CnH2nO2

⇒ %mC = (12n. 100)/( 14n +32) = 40 <=>n = 2 ⇒ CTPT của axit là C2H4O2 ⇒ CTCT CH3COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP