Khử hoàn toàn 15 gam hỗn hợp gồm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Khử hoàn toàn 15 gam hỗn ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Khử hoàn toàn 15 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Al2O3, MgO cần dùng 2,8 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A. 11 gam. B. 12 gam. C. 14 gam. D. 13 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Ta có phản ứng: CO + O → CO2.

⇒ nObị lấy đi = nCO = 0,125 mol

⇒ mObị lấy đi = 2 gam.

⇒ mChất rắn thu được = 15 – 2 = 13 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP