Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X bằng dung...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo Y. Chất Y là A. axit panmitic. B. âxit oleic. C. axit linolenic. D. axit stearic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nglixerol = 0,1 mol ⇒ nmuối = 3nglixerol = 0,3 mol.

⇒ Mmuối = 278 (C15H31COONa).

⇒ B là axit panmitic

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP