Dãy nào gồm các polime có cấu trúc...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Dãy nào gồm các polime có cấu trú...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Dãy nào gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh? A. Nhựa rezol; cao su lưu hóa. B. Aminopectin; glicogen. C. Tơ nilon- 6,6; tơ lapsan; tơ olon. D. Cao su Buna – S; xenlulozơ; PS

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP