Phương trình hóa học nào biểu diễn phản...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Phương trình hóa học nào biểu diễn ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Phương trình hóa học nào biểu diễn phản ứng không xảy ra?

A. Si + 4HCl → SiCl4 + 2H2O.

B. Si + 2NaOH +H2O → Na2SiO3 + 2H2 ↑.

C. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO

D. SiO2 + 2NaOH đặc → Na2SiO3 + 2H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A A sai vì phản ứng oxh khử gì mà chỉ có mỗi Si thay đổi số oxh ⇒ VÔ LÝ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP