Cho các chất: anilin saccarozơ glyxin axit glutamic...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất: anilin; saccarozơ; g...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất: anilin; saccarozơ; glyxin; axit glutamic. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là: A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

glyxin; axit glutamic

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP