Cho 10 7 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng MgO trong X là: A. 4,0 gam. B. 8,0 gam. C. 2,7 gam. D. 6,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nAl=nH2/1,5=0,1=>m Al=2,7g=>mMgO=8g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP