Triolein không có tính chất nào sau đây?...

Chương 1: Este - Lipit Triolein không có tính chất nào sau đây? A. Ở ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Triolein không có tính chất nào sau đây?

A. Ở điều kiện thường là chất lỏng, không tan trong nước.

B. Ở điều kiện thường hòa tan được Cu(OH)2.

C. Tác dụng được với dung dịch NaOH, đun nóng.

D. Có khả năng tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP