Xà phòng hóa hoàn toàn 17 76 gam...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 17,76 gam CH3COOCH3 bằn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,76 gam CH3COOCH3 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 23,52. B. 15,36. C. 19,68. D. 14,40

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Muối là CH3COOK 0,24 mol

Vậy m=23,52g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP