Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol một...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một an...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một ancol no, đa chức, mạch hở cần dùng V lít khí O2 (đktc) thu được 0,75 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Giá trị của V là A. 7,84. B. 8,40. C. 9,52. D. 7,28.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ancol có CT CnH2n+2Oz (z>1)

nCO2 +nH2O= 0,15n +0,15(n+1)=0,75 nên n=2

Vậy ancol là C2H4(OH)2

BT O ta có 0,15 x2 +2nO2= 2nCO2 +nH2O

Vậy nO2=0,375

V=8,4l

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP