Cho các chất sau: phenol etilen axetilen glucozơ...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất sau: phenol, etilen, ...

8
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất sau: phenol, etilen, axetilen, glucozơ, axit axetic, anilin. Số chất có khả năng tác dụng được với nước brom là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6

3 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B (gồm có phenol, etilen, acetilen, glucozo, anilin)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP