Polime nào sau đây trong thành phần chứa...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây trong thành ph...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? A. Polietilen. B. Tơ nilon-6,6. C. Poli(vinyl clorua). D. Tơ lapsan

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP