Chất nào sau đây là muối trung hòa?...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Chất nào sau đây là muối trung hòa?...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Chất nào sau đây là muối trung hòa? A. K2HPO4. B. NaHSO4. C. NaHCO3. D. KCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP