Cho m gam hỗn hợp gồm Na và...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho m gam hỗn hợp gồm Na và Ba có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2 vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 14,64. B. 12,80. C. 25,60. D. 23,76

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hỗn hợp gồm Na: a mol, Ba: 2a mol

BT e ta có a+ 2a x 2=0,2 x 2

a=0,08

Vậy m=23,76g

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP